HỒ SƠ PHÁP LÝ XKLĐ

 • GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XKLĐ

  GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XKLĐ

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH          VÀ XÃ HỘI Số 289 /LĐTBXH-GP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                   ---------------------------------- Hà nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011   GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA … Đọc Thêm

 • Quyết định thành lập Trung tâm hợp tác lao động với Nước ngoài

  TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP Số 142 QĐ/VNS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ---------------------------------- Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH Thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP Về việc thành lập Trung tâm Hợp tác lao động … Đọc Thêm

 • Xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng về hoạt động XKLĐ

  Xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng về hoạt động XKLĐ

  NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc -------------------------------   GIẤY XÁC NHẬN NỘP  TIỀN KÝ QUỸ Căn cứ thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BLDT-BXH-NHNN VN  Ngày 04/09/2007 Của liên tịch Bộ … Đọc Thêm