Chính sách cho người lao động vay phí xuất cảnh

  • Để giải tỏa áp lực về kinh phí cho gia đình và người lao động trước khi xuất cảnh công ty đã ban hành chính sách cho người lao động vay vốn trực tiếp tại công ty từ 1500-2000USD để hoàn tất phí xuất cảnh. sau đó khi người lao động sang làm việc sẽ trừ trong vòng 8 tháng.
  • ================================================

Bài Viết Liên Quan