Danh sách các trường tại Hàn Quốc

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU HỌC HÀN VIỆT

 Stt     
Tên trường Website Năm thành  lập Địa chỉ
  1   Đại học quốc gia Seoul www.snu.ac.kr Năm 1946 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
2   Đại học CHUNG ANG www.cau.ac.kr Năm 1918 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
3   Đại học SEJONG www.sejong.ac.kr Năm 1940 209 Neungdong ro, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
4   Đại học YONSEI www.yskli.com Năm 1885 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
5   Đại học SUNGKYUNKWAN www.skku.edu Năm 1946 25-2 Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
6   Đại học nữ EWHA www.ewha.ac.kr Năm 1886 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
7   Đại học KOREA www.korea.ac.kr Năm 1905 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
8   Đại học HANKUK www.hufs.ac.kr Năm 1954 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
9   Đại học HANSUNG www.hansung.ac.kr Năm 1972 389 Samseondong 2(i)-ga, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
10   Đại học HANYANG www.hanyang.ac.kr Năm 1939 222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
11   Đại học nữ HANYANG www.hywoman.ac.kr Năm 1939 CS1: Seongdong-gu, Seoul
CS2: Sangnok-gu, Ansan
12   Đại học HONG-IK huniv.hongik.ac.kr Năm 1946 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
13   Đại học SOGANG www.sogang.ac.kr Năm 1956 35 Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
14   Đại học KONKUK www.konkuk.ac.kr Năm 1946 Hwayang-Dong 1, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
15   Đại học KOOKMIN www.kookmin.ac.kr Năm 1946 Jeongneung-dong 861-1, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
16   Đại học Nam SEOUL http://www.nsu.ac.kr Năm 1993 Se Buk-gu, SungHwan-ub- Mae Ju-li 21, Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc
17   Đại học MYONGJI www.mju.ac.kr Năm 1948 34, Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
18   Đại học SOONGSIL www.ssu.ac.kr Năm 1897 Sangdo-dong 511, Dong jak-gu, Seoul, Hàn Quốc
19   Đại học SUNGSHIN www.sungshin.ac.kr Năm 1980 2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
20   Đại học KYUNG HEE www.khu.ac.kr Năm 1949 26 Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
21   Đại học DANKOOK www.dankook.ac.kr Năm 1947 152 Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
22   Đại học CHONGSHIN www.chongshin.ac.kr Năm 1901 143, Sadang-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
23   Đại học SAHMYOOK www.syu.ac.kr Năm 1906 815 Hwarang-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
24   Đại học SANGMYUNG www.smu.ac.kr Năm 1937 20, Hongimun 2-gil, jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
25   Đại học nữ DONGDUK http://kli.dongduk.ac.kr Năm 1950 Hawolgok-Dong 23-1, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
26   Đại học khoa học và công nghệ  quốc gia Seoul www.seoultech.ac.kr Năm 1910 32 Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
27   Đại học nữ DUKSUNG http://ds.ac.kr Năm 1920 Ssangmun-dong 419, Dobong-gu, Seoul, Hàn Quốc
28   Đại học nữ SEOUL http://swu.ac.kr Năm 1961 Gongneung-Dong 126, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
29   Đại học INDUK http://www.induk.ac.kr Năm 1971 12 Choansan-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
30   Đại học nữ SOOKMYUNG http://www.lingua-express.com/ Năm 1906 100 Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc

Bài Viết Liên Quan