Danh sách một số trường tại Hàn Quốc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI HÀN QUỐC

 Stt     
Tên trường Website Năm thành  lập Địa chỉ
  1   Đại học quốc gia Seoul www.snu.ac.kr Năm 1946 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
2   Đại học CHUNG ANG www.cau.ac.kr Năm 1918 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
3   Đại học SEJONG www.sejong.ac.kr Năm 1940 209 Neungdong ro, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
4   Đại học YONSEI www.yskli.com Năm 1885 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
5   Đại học SUNGKYUNKWAN www.skku.edu Năm 1946 25-2 Sungkyunkwan-ro, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
6   Đại học nữ EWHA www.ewha.ac.kr Năm 1886 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
7   Đại học KOREA www.korea.ac.kr Năm 1905 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
8   Đại học HANKUK www.hufs.ac.kr Năm 1954 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
9   Đại học HANSUNG www.hansung.ac.kr Năm 1972 389 Samseondong 2(i)-ga, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
10   Đại học HANYANG www.hanyang.ac.kr Năm 1939 222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc
11   Đại học nữ HANYANG www.hywoman.ac.kr Năm 1939 CS1: Seongdong-gu, Seoul
CS2: Sangnok-gu, Ansan
12   Đại học HONG-IK huniv.hongik.ac.kr Năm 1946 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
13   Đại học SOGANG www.sogang.ac.kr Năm 1956 35 Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
14   Đại học KONKUK www.konkuk.ac.kr Năm 1946 Hwayang-Dong 1, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
15   Đại học KOOKMIN www.kookmin.ac.kr Năm 1946 Jeongneung-dong 861-1, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
16   Đại học Nam SEOUL http://www.nsu.ac.kr Năm 1993 Se Buk-gu, SungHwan-ub- Mae Ju-li 21, Cheonan, Cheonan, Hàn Quốc
17   Đại học MYONGJI www.mju.ac.kr Năm 1948 34, Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
18   Đại học SOONGSIL www.ssu.ac.kr Năm 1897 Sangdo-dong 511, Dong jak-gu, Seoul, Hàn Quốc
19   Đại học SUNGSHIN www.sungshin.ac.kr Năm 1980 2, Bomun-ro 34da-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
20   Đại học KYUNG HEE www.khu.ac.kr Năm 1949 26 Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
21   Đại học DANKOOK www.dankook.ac.kr Năm 1947 152 Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
22   Đại học CHONGSHIN www.chongshin.ac.kr Năm 1901 143, Sadang-ro, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
23   Đại học SAHMYOOK www.syu.ac.kr Năm 1906 815 Hwarang-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
24   Đại học SANGMYUNG www.smu.ac.kr Năm 1937 20, Hongimun 2-gil, jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
25   Đại học nữ DONGDUK http://kli.dongduk.ac.kr Năm 1950 Hawolgok-Dong 23-1, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
26   Đại học khoa học và công nghệ  quốc gia Seoul www.seoultech.ac.kr Năm 1910 32 Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
27   Đại học nữ DUKSUNG http://ds.ac.kr Năm 1920 Ssangmun-dong 419, Dobong-gu, Seoul, Hàn Quốc
28   Đại học nữ SEOUL http://swu.ac.kr Năm 1961 Gongneung-Dong 126, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
29   Đại học INDUK http://www.induk.ac.kr Năm 1971 12 Choansan-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
30   Đại học nữ SOOKMYUNG http://www.lingua-express.com/ Năm 1906 100 Cheongpa-ro 47-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc

Bài Viết Liên Quan