Visa Thương mại là gì

– Để từ Việt Nam sang Hàn Quốc bằng visa thương mại với mục đính kinh doanh, khảo sát thị trường, chuyển giao công nghệ sản xuất, giây chuyền hoặc các công việc liên quan đến thương mại. Người tham gia phải được lãnh sự quán Hàn Quốc cấp visa thương mại, Visa thương mại Hàn Quốc gọi đúng là visa thương mại ngắn hạn C-2 hoặc có thể gọi là Visa thương mại Hàn Quốc C-2 có thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày.

Điều kiện để được cấp Visa thương mại Hàn Quốc: Visa thương mại Hàn Quốc chỉ được cấp cho các cá nhân thuộc các doanh nghiệp công ty nước khác muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích thương mại theo đó giữa công ty Việt Nam và công ty Hàn Quốc phải có quan hệ hợp tác hoặc có một bên giới thiệu với mục đính quan hệ làm ăn và bắt buộc phải có thư mời từ phía một công ty ở Hàn Quốc.

 Hồ sơ thủ tục xin Visa thương mại Hàn Quốc: Bạn muốn xin Visa thương mại Hàn Quốc bạn cần chuần bị giấy tờ hồ sơ như sau.

+ Thư mời của phía công ty tại Hàn Quốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trong thư mời phải nêu rõ, nội dung, lý do mời tên chính xác công ty được mời ở Việt Nam, dự kiến thời gian và lịch trình làm việc cụ thể

+ Giấy bảo lãnh từ phía  công ty Hàn Quốc đối với công ty ở Việt Nam

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cả 2 công ty, trách nhiệm nộp thuế đối với nhà nước, giấy tờ chứng nhận hợp tác của hai bên công ty như Biên Lai, Hóa đơn, Hợp đồng hợp tác, thư giới thiệu của bên thứ 3 tại Hàn Quốc…( Bản sao y hoặc công chứng của cơ quan chức năng)

 

 

Bài Viết Liên Quan