Xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng về hoạt động XKLĐ

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH BA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

——————————-

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘP  TIỀN KÝ QUỸ

  • Căn cứ thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BLDT-BXH-NHNN VN  Ngày 04/09/2007 Của liên tịch Bộ lao động – Thương binh và xã hội – Ngân hàng Nhà Nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động và hợp đồng ký quỹ số  1977/VNS-TCKT ngày 06/12/2007 đã ký kết giữa Doanh nghiệp và Ngân hàng.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CHI NHÁNH BA ĐÌNH  Xác nhận

Tên Doanh nghiệp : Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP

Tên giao dịch tiếng anh (viết tắt):  VNSTEEL.CORP

Địa chỉ  trụ sở chính : 91 Láng Hạ – Đống Đa –  Hà Nội

Chủ tài khoản : Ông Lê Phú Hưng     Chức danh : Tổng Giám Đốc

Đã nộp đủ số tiến ký quỹ hoạt động xuất  nhập khẩu lao động số tiền là 1.000.000.000 Đ

( Bằng chữ : Một tỷ đồng chẵn)

Vào tài khoản sô: 110010000013535

Tại ngân hàng: TMCP công thương Việt nam – Chi nhánh Ba Đình

Giấy xác nhận này được lập thành 03 ( ba) bản Doanh nghiệp giữ 2 (hai bản, Ngân hàng giữ 01 (một) bản.

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2011

                                                                                                                       P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                                                               Nguyễn Thị Minh Châu

 

Bài Viết Liên Quan